فرم درخواست انتقال دامنه از ایران وب هاست به شرکت دیگر

  • May 12, 2022
  • 0 Comments

فرم درخواست انتقال دامنه از ایران وب هاست به شرکت دیگر

  • به منظور دریافت کد انتقال و خروج دامنه از ایران وب هاست لازم است در صورتی که شرکت حقوقی میباشد نامه ای در سربرگ شرکت همراه با مهر و امضاء تنظیم و از طریق تیکت پشتیبانی دامنه ارسال گردد
  • این نامه به منظور اطلاع بالاترین مقام شرکت از این تغییرات و سلب مسوولیت های ناشی از ایران وب هاست میباشد

  • در صورتی که فرد حقیقی است لازم است همین نامه بدون سربرگ و مهر تنظیم گردد و از طریق ارسال آن از طریق  ارسال تیکت به پشتیبانی دامنه اقدام گردد.

  • فایل نمونه نامه دانلود فرمایید

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.