چرا در مشخصات دامنه های عمومی اطلاعات آدرس یا شماره تماس من صحیح نیست ؟

  • October 3, 2017
  • 0 Comments

به دلیل مشکلی که توسط تحریم های دولت آمریکا برای شرکتهای آمریکایی یا اروپایی که ثبت کننده دامنه هستند ایجاد میکند و برای جلوگیری از بروز مشکل برای مالکین دامنه ها اطلاعات آدرس یا شماره تلفن ثبت شده در مشخصات دامنه ها با مشخصاتی غیر از اطلاعات ایران ثبت میشود و به هر حال این موضوع خللی در مالکیت مادی و معنوی دامنه برای صاحب آن ایجاد نخواهد کرد و از طریق پرتال مشتریان مالکیت دامنه توسط ثبت کننده آن قابل رویت میباشد

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.