پرتال مشتریان

سفارش و پرتال مشتریان شروع به کار با هاست آپلود فایل و وب سایت تهیه پشتیبان Backup مدیریت دامنه ها

استفاده از ایمیل در اوتلوک

July 28, 2017     0 نظر


ابتدا برنامه Outlook را که در بسته های MicroSoft Office را اجرا کنید.
سپس از منوی File وارد پنجره Accouny Information شوید و بر روی دکمه Add Account کلیک کنید.
در پنجره جدید Manual setup or additional server types را انتخاب کنید و ادامه دهید.
گذینه POP or IMAP را انتخاب کنید و ادامه دهید.
در پنجره جدید موارد زیر را با دقت وارد کنید:

Hamid Rahimi YourName
hamid.rahimi@yourdomain.com Email Address
POP3 Account Type
mail.yourdomain.com Incomming mail server
mail.yourdomain.com Outgoing mail server(SMTP)
hamid.rahimi@yourdomain.com UserName
******* Password
   

دکمه More Settings را بزنید و در پنجره جدید در تب Outgoing Server گذینه My outgoing server requires authentication را تیک بزنید.

سپس به تبAdvanced بروید و Server Timeouts را روی حداکثر میزان خودش قرار دهید.
دکمه OK را بزنید به پنجره قبل بر میگردید.

بر روی دکمه Test Account Setting کلیک کنید و منتظر باشید که آزمایش ارتباط با میل سرور برای ارسال و دریافت توسط Outlook آزمایش شود.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Powered by