چگونه میتوانم دامنه جدید را به وب سایت قبلی ام اشاره دهم ؟

  • May 11, 2022
  • 0 Comments

چگونه میتوانم دامنه جدید را به وب سایت قبلی ام اشاره دهم ؟

با استفاده از سرویس پارک دومین  درهاست cPanel می توانید دامنه جدید خود را به هاست اضافه کنید، بطوری که همان اطلاعات سایت با دامنه دوم نیز قابل مشاهده باشد.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.