نحوه ایجاد شناسه در سایت NIC.ir

  • September 25, 2017
  • 0 Comments

1) ابتدا به سایت nic.ir وارد شوید.
2) سپس از منوی بالا مطابق تصویر زیر گذینه "ساختن شناسه کاربری" را انتخاب کنید.
3) در مرحله بعد "حقوقی" یا "حقیقی" بودن نوع شناسه را انتخاب کنید.
4) سپس فرم را مطابق اطلاعات شرکت یا شخص تکمیل فرمایید.
5) درصورت "حقوقی" بودن شناسه باید اطلاعات کامل تری از شرکت یا سازمان خود ر وارد نمایید.
6) در فرم زیر اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی شخص باید به دقت وارد شود.
7) در مرحله بعد باید آدرس ایمیل و پرسش محرمانه برای زمان ضروری وارد شود.
8) در مرحله بعدی اجازه میدهید که نمایندگان مرکز ثبت دامنه بتوانند برای شما دامنه را ثبت کنند. ( آزاد )
9) در مرحله بعد تعهدات مرکز ثبت دامنه و نام فردی که این شناسه را ساخته است وارد شود.
10) شناسه اختصاصی شما بصورت زیر ساخته میشود که باید آن را نزد خود حفظ کنید.
11) رمز ورود به سایت nic.ir به آدرس ایمیل شما مطابق زیر تکمیل میشود که پس از ورود باید آن را برای خود تغییر دهید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.