باز گرداندن دامین های منقضی شده

  • May 14, 2011
  • 0 Comments
برای بازگرداندن دامین های منقضی شده که از کنترل پنل ما خارج شده است و یا اصلاحات در وضعیت  
 هست120 دلار آمریکا باید به شرکت آنلاین نیک باید برای بازگرداندن دامنه پرداخت شودredemption period

مطابق لینک زیر در سایت آنلاینیک
http://support.onlinenic.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=13

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.