باز گرداندن دامین های منقضی شده

  • May 11, 2022
  • 0 Comments

برای بازگرداندن دامین های منقضی شده که از کنترل پنل ما خارج شده است و یا اصلاحاً در وضعیت  redemption period هست

 120 دلار آمریکا باید به شرکت آنلاین نیک برای بازگرداندن دامنه پرداخت شود

مطابق لینک زیر در سایت آنلاینیک
http://support.onlinenic.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=13


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.