آیا اشخاص حقیقی میتوانند دامنه co.ir ثبت کنند ؟

  • May 12, 2022
  • 0 Comments

 آیا اشخاص حقیقی میتوانند دامنه co.ir ثبت کنند ؟ 

  • خیر. یکی از مدارک لازم جهت  ثبت دامنه های co.ir  روزنامه رسمی مربوط به شرکتی است که دامنه برای آن ثبت می گردد. در صورت عدم وجود روزنامه رسمی و آدرس معتبر شرکت ، دامنه درخواست شده با پسوند co.ir  از سوی NIC تایید نخواهد شد.
  • شما می توانید به قسمت مقررات جاری در مورد ثبت دامنه‌های مرتبه سوم  مراجعه نمایید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.