ثبت کنند ؟ co.ir آیا اشخاص حقیقی میتوانند دامنه

  • August 17, 2014
  • 0 Comments

خیر. یکی از مدارک لازم جهت  ثبت دامنه های co.ir  روزنامه رسمی مربوط به شرکتی است که دامنه برای آن ثبت می گردد. در صورت عدم وجود روزنامه رسمی و آدرس معتبر شرکت ، دامنه درخواست شده با پسوند co.ir  از سوی NIC تایید نخواهد شد.
شما می توانید به قسمت مقررات جاری در مورد ثبت دامنه‌های مرتبه سوم  مراجعه نمایید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.