IR دامنه چه مدت پس از ثبت فعال میگردد

  • May 10, 2022
  • 0 Comments
دامنه های آی آر باید از سمت فیزیک نظری تایید نهایی بشوند و از آن جایی که این کار خودکار نیست و توسط کارشناسان آنها  انجام می شود ،
بین 2 تا 24 ساعت (بسته به زمان سفارش شما دارد که در ساعات اداری باشد یا خیر) دامنه شما تایید خواهد شد.
توجه داشته باشید بلافاصله پس از ثبت دامنه در سایت ما حق امتیاز آن برای شما خواهد بود وفرد دیگری نمی تواند آن را ثبت نماید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.