آیاپس از تمدید دامنه منقضی شده نیاز به بروزرسانی DNS است؟

  • May 9, 2022
  • 0 Comments

آیاپس از تمدید دامنه منقضی شده نیاز به بروزرسانی DNS است؟

خیر، زمانی که دامنه منقضی می‌شود و درحالت "منقضی و قفل شده"  قرار‌ می‌گیرد، DNS های دامنه غیرفعال می‌ شوند و مقادیر آنها تغییری نمی‌کند. پس از تمدید دامنه دوباره فعال می‌گردند.این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است