نحوه ایجاد شناسه ایرنیک توسط ایران وب هاست چگونه انجام میشود ؟

  • February 2, 2020
  • 0 Comments

برای این منظور لازم است اطلاعات لازم که در فایل پیوست موجود است برای ما ارسال گردد.
پس از ساخت شناسه اطلاعات به حضور شما ارسال میگردد و میتوانید بصورت مستقل از این شناسه / هندل استفاده فرمایید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.