ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

خدمات میزبانی لینوکس اقتصادی در سرورهای خارج از ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel در این بخش ارایه میگردد.

  • هزینه مناسب و ارزان جهت راه اندازی وب سایت
  • با استفاده از کنترل پنل cPanel
  • امکان استفاده از ورژن های مختلف PHP و موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MariaDB
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 125,000 0 -
3 Months 359,375 0 4.17%
6 Months 687,500 0 8.33%
1 Year 1,250,000 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 175,000 0 -
3 Months 503,125 0 4.17%
6 Months 962,500 0 8.33%
1 Year 1,750,000 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 325,000 0 -
3 Months 934,375 0 4.17%
6 Months 1,787,500 0 8.33%
1 Year 3,250,000 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 556,250 0 -
3 Months 1,599,219 0 4.17%
6 Months 3,059,375 0 8.33%
1 Year 5,562,500 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 810,000 0 -
3 Months 2,328,750 0 4.17%
6 Months 4,455,000 0 8.33%
1 Year 8,100,000 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,187,500 0 -
3 Months 3,414,000 0 4.17%
6 Months 6,531,250 0 8.33%
1 Year 11,875,000 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,750,000 0 -
3 Months 5,031,250 0 4.17%
6 Months 9,625,000 0 8.33%
1 Year 17,500,000 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 2,437,500 0 -
3 Months 7,007,813 0 4.17%
6 Months 13,406,250 0 8.33%
1 Year 24,375,000 0 16.67%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –20000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 3,062,500 0 -
3 Months 8,804,688 0 4.17%
6 Months 16,843,750 0 8.33%
1 Year 30,625,000 0 16.67%
Shared Hosting
PLPP_50
50 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,080,000 0 -

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –40000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 59,000,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_150
150 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,620,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_200
200 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 2,340,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_500
500 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 6,300,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_250
250 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 2,700,000 0 -