پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویسهای میزبانی لینوکس خارج از ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel و سیستم عامل CloudLinuxامکان استفاده از ورژن های مختلف PHP

بر روی سرویس های لینوکس میتوانید از سیستمهای مدیریت محتوا مانند WordPress , Joomla و … استفاده نمایید.


سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 300,000 0

سرویس میزبانی لینوکس – 100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,300,000 0

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 3,600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 5,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 10,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 20000 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 18,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,400,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 4,450,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 6,480,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 9,500,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 14,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 19,500,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –20000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 24,500,000 0
Shared Hosting
PLPP_50
50 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,080,000 0
Shared Hosting
PLPP_150
150 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,620,000 0
Shared Hosting
PLPP_200
200 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,340,000 0
Shared Hosting
PLPP_250
250 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,700,000 0
ParsPake Linux Powered Plan - Custom Plan 1 ( 500 MB )
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 5,220,000 0
ParsPake Linux Powered Plan - Custom Plan 1 ( 500 MB )
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 8,100,000 0
ParsPake Linux Powered Plan - Custom Plan 1 (2500 MB )
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 15,000,000 0
ParsPake Linux Powered Plan - Custom Plan 1 (5000 MB )
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 29,000,000 0
ParsPake Linux Powered Plan - Custom Plan 1 (10000 MB )
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 54,000,000 0