ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

خدمات میزبانی لینوکس اقتصادی در سرورهای خارج از ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel در این بخش ارایه میگردد.

  • هزینه مناسب و ارزان جهت راه اندازی وب سایت
  • با استفاده از کنترل پنل cPanel
  • امکان استفاده از ورژن های مختلف PHP و موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MariaDB
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 1,000,000 0 -
دو ساله 1,500,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 1,400,000 0 -
دو ساله 2,100,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 2,600,000 0 -
دو ساله 3,900,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 427,000 0 -
سه ماهه 1,223,750 0 4.47%
شش ماهه 2,336,250 0 8.81%
سالانه 4,450,000 0 13.15%
دو ساله 6,675,000 0 34.87%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 621,000 0 -
سه ماهه 1,782,000 0 4.35%
شش ماهه 3,402,000 0 8.70%
سالانه 6,480,000 0 13.04%
دو ساله 9,720,000 0 34.78%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 910,000 0 -
سه ماهه 2,612,500 0 4.30%
شش ماهه 4,987,500 0 8.65%
سالانه 9,500,000 0 13.00%
دو ساله 14,250,000 0 34.75%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 1,342,000 0 -
سه ماهه 385,000 0 90.44%
شش ماهه 7,350,000 0 8.72%
سالانه 14,000,000 0 13.07%
دو ساله 21,000,000 0 34.80%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 1,869,000 0 -
سه ماهه 5,362,500 0 4.36%
شش ماهه 10,237,500 0 8.71%
سالانه 19,500,000 0 13.06%
دو ساله 29,250,000 0 34.79%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –20000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 2,345,000 0 -
سه ماهه 6,737,500 0 4.23%
شش ماهه 12,862,500 0 8.58%
سالانه 24,500,000 0 12.94%
دو ساله 36,750,000 0 34.70%
Shared Hosting
PLPP_50
50 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 1,080,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_150
150 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 1,620,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_200
200 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 2,340,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_250
250 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 2,700,000 0 -