ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

خدمات میزبانی لینوکس اقتصادی در سرورهای خارج از ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel در این بخش ارایه میگردد.

  • هزینه مناسب و ارزان جهت راه اندازی وب سایت
  • با استفاده از کنترل پنل cPanel
  • امکان استفاده از ورژن های مختلف PHP و موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MariaDB
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,400,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 4,450,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 6,480,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 9,500,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 14,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 19,500,000 0

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –20000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 24,500,000 0
Shared Hosting
PLPP_50
50 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,080,000 0
Shared Hosting
PLPP_150
150 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,620,000 0
Shared Hosting
PLPP_200
200 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,340,000 0
Shared Hosting
PLPP_250
250 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,700,000 0