انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

Self Managed

انتخاب دوره صورتحساب

Self Managed
مدیریت توسط مشتری

99.9% Uptime SLA
Phone, Email and Livechat Support
Root Access
Fully Managed Hardware
Fully Managed Network Infrastructure

You saved
ادامه

Core Managed

انتخاب دوره صورتحساب

Core Managed
مدیریت هسته

99.9% Uptime SLA
Phone, Email and Livechat Support
Root Access
Fully Managed Hardware
Fully Managed Network Infrastructure
Installation and Full Support of Core OS
Core Operating System Updates & patches
Control Panel Management
Firewall and Brute Force Protection
Base System Monitoring

You saved
ادامه

Fully Managed

انتخاب دوره صورتحساب

Fully Managed
مدیریت کامل

99.9% Uptime SLA
Phone, Email and Livechat Support
Root Access
Fully Managed Hardware
Fully Managed Network Infrastructure
Installation and Full Support of Core OS
Core Operating System Updates & patches
Control Panel Management
Firewall and Brute Force Protection
Base System Monitoring
Advanced Protocol Monitoring
Security Enhancements
Monthly Security Audit
Virus and Spam Protection
Best effort 3rd party software management*
External Migration to your server

You saved
ادامه

Remote Hand

انتخاب دوره صورتحساب

Remote Hand

You saved
ادامه