انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

Comodo PositiveSSL

انتخاب دوره صورتحساباین نوع گواهینامه فقط برای دامنه های عمومی استفاده میشود و قابل استفاده برای دامنه های IR نیست.
توسط این گواهینامه میتوانید فقط یک دامنه و یا فقط یک زیر دامنه را با مجوز SSL امن نمایید.

صادر کننده این گواهینامه شرکت Comodo آمریکاست و یکی از گسترده ترین صادر کنندگان گواهینامه SSL میباشد.
هزینه پایین این گواهینامه  و راه اندازی سریع آن نسبت به شرکت های دیگر صادر کننده  SSL دلیل رقبت به گواهینامه های صادره شده این شرکت شده است.You saved
ادامه

Comodo PositiveSSL WC

انتخاب دوره صورتحساباین نوع گواهینامه فقط برای دامنه های عمومی استفاده میشود و قابل استفاده برای دامنه های IR نیست.
توسط این گواهینامه میتوانید یک دامنه و همه زیر دامنه های آن را  با مجوز SSL امن نمایید. به عنوان مثال : irwebhost.com.*

صادر کننده این گواهینامه شرکت Comodo آمریکاست و یکی از گسترده ترین صادر کنندگان گواهینامه SSL میباشد.
هزینه پایین این گواهینامه  و راه اندازی سریع آن نسبت به شرکت های دیگر صادر کننده  SSL دلیل رقبت به گواهینامه های صادره شده این شرکت شده است.You saved
ادامه

Certum SSL DV

انتخاب دوره صورتحساباین نوع گواهینامه عمدتاً برای دامنه های IR استفاده میشود.
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه یا یک زیر دامنه فعال نمایید.

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.You saved
ادامه

Certum Wildcard SSL DV

انتخاب دوره صورتحساباین نوع گواهینامه برای دامنه های IR مناسب است .
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه و همه زیر دامنه های آن فعال نمایید به عنوان مثال : www.irwebhost.com , my.irwebhost.com و irwebhost.com.*

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.You saved
ادامه

Certum SSL EV

انتخاب دوره صورتحساباین نوع گواهینامه عمدتاً برای دامنه های IR استفاده میشود.
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه یا یک زیر دامنه فعال نمایید.

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.


You saved
ادامه