ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس نمایندگی لینوکس با استفاده از کنترل پنل Plesk و سیستم مدیریت Plesk به شما کمک میکند چندین دامنه را میزبانی نمایید

با استفاده از این سرویس میتوانید دی ان اس اختصاصی خود را داشته باشید و فضای مورد نیاز را به هر دامنه اختصاص دهید


سرویس را انتخاب کنید

BWinRes-1

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 400,000 0
1 Year 4,800,000 0

BWinRes-2

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 540,000 0
1 Year 6,480,000 0

BWinRes-5

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 890,000 0
1 Year 10,680,000 0

BWinRes-10

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 1,190,000 0
1 Year 14,280,000 0

BWinRes-20

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 2,490,000 0
1 Year 29,880,000 0