ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس نمایندگی لینوکس با استفاده از کنترل پنل Plesk و سیستم مدیریت Plesk به شما کمک میکند چندین دامنه را میزبانی نمایید

با استفاده از این سرویس میتوانید دی ان اس اختصاصی خود را داشته باشید و فضای مورد نیاز را به هر دامنه اختصاص دهید


سرویس را انتخاب کنید

BWinRes-1

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 400,000 0
سالانه 4,800,000 0

BWinRes-2

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 540,000 0
سالانه 6,480,000 0

BWinRes-5

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 890,000 0
سالانه 10,680,000 0

BWinRes-10

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,190,000 0
سالانه 14,280,000 0

BWinRes-20

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 2,490,000 0
سالانه 29,880,000 0