ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

خدمات میزبانی لینوکس اقتصادی در سرورهای خارج از ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel در این بخش ارایه میگردد.

  • هزینه مناسب و ارزان جهت راه اندازی وب سایت
  • با استفاده از کنترل پنل cPanel
  • امکان استفاده از ورژن های مختلف PHP و موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MariaDB
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 375,000 0 -
2 Years 562,500 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس – 100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 750,000 0 -
2 Years 1,125,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,250,000 0 -
2 Years 1,875,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 192,500 0 -
3 Months 550,000 0 4.76%
6 Months 1,050,000 0 9.09%
1 Year 2,000,000 0 13.42%
2 Years 3,000,000 0 35.06%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 275,500 0 -
3 Months 791,000 0 4.30%
6 Months 1,510,000 0 8.65%
1 Year 2,880,000 0 12.89%
2 Years 4,320,000 0 34.66%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 432,000 0 -
3 Months 1,240,000 0 4.32%
6 Months 2,360,000 0 8.95%
1 Year 4,500,000 0 13.19%
2 Years 6,750,000 0 34.90%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 600,000 0 -
3 Months 1,844,000 0 -
6 Months 3,290,000 0 8.61%
1 Year 6,250,000 0 13.19%
2 Years 9,380,000 0 34.86%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,200,000 0 -
3 Months 3,440,000 0 4.44%
6 Months 6,570,000 0 8.75%
1 Year 12,500,000 0 13.19%
2 Years 18,750,000 0 34.90%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 20000 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 2,157,000 0 -
3 Months 6,190,000 0 4.34%
6 Months 11,820,000 0 8.67%
1 Year 22,500,000 0 13.07%
2 Years 33,750,000 0 34.81%