ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

خدمات میزبانی لینوکس اقتصادی در سرورهای خارج از ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel در این بخش ارایه میگردد.

  • هزینه مناسب و ارزان جهت راه اندازی وب سایت
  • با استفاده از کنترل پنل cPanel
  • امکان استفاده از ورژن های مختلف PHP و موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MariaDB
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 300,000 0 -
دو ساله 450,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس – 100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 600,000 0 -
دو ساله 900,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 1,000,000 0 -
دو ساله 1,500,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 154,000 0 -
سه ماهه 440,000 0 4.76%
شش ماهه 840,000 0 9.09%
سالانه 1,600,000 0 13.42%
دو ساله 2,400,000 0 35.06%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 220,400 0 -
سه ماهه 632,500 0 4.34%
شش ماهه 1,207,500 0 8.69%
سالانه 2,300,000 0 13.04%
دو ساله 3,450,000 0 34.78%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 345,000 0 -
سه ماهه 990,000 0 4.35%
شش ماهه 1,890,000 0 8.70%
سالانه 3,600,000 0 13.04%
دو ساله 5,400,000 0 34.78%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 480,000 0 -
سه ماهه 1,375,000 0 4.51%
شش ماهه 2,625,000 0 8.85%
سالانه 5,000,000 0 13.19%
دو ساله 7,500,000 0 34.90%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 958,000 0 -
سه ماهه 2,750,000 0 4.31%
شش ماهه 5,250,000 0 8.66%
سالانه 10,000,000 0 13.01%
دو ساله 15,000,000 0 34.76%

سرویس میزبانی لینوکس اقتصادی – 20000 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 1,725,000 0 -
سه ماهه 4,950,000 0 4.35%
شش ماهه 9,450,000 0 8.70%
سالانه 18,000,000 0 13.04%
دو ساله 27,000,000 0 34.78%