ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی ویندوز با استفاده از کنترل پنل Plesk-Onyx در سرورهای داخل ایران
  • بر پایه آخرین نسخه کنترل پنل Plesk
  • پشتیبانی از همه نسخه های Asp.NET و PHP
  • پشتیبانی از موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MS SQL Server
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

IRWARV-250
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,500,000 0
IRWARV-500
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 4,000,000 0

IRWARV-1000

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 5,000,000 0

IRWARV-2500

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 6,000,000 0

IRWARV-5000

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 7,000,000 0

IRWARV-10000

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 9,500,000 0