ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

اختصاص فضای بک آپ (فضای پشتیبان) جهت نیازهای عمومی و نگهداری دیتا
  • پشتیبانی از همه پروتکل های دسترسی به دیسک مانند WebDAV, SFTP, RSync  و Samba/CIFS
  • ارتقای ساده فضا بدون تغییر در محتوای فضای فعلی
  • دسترسی از طریق موبایل
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

100GB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
3 Months 3,200,000 0

500GB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
3 Months 6,400,000 0

1TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
3 Months 9,100,000 0

2TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
3 Months 11,300,000 0

5TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
3 Months 24,000,000 0

10TB

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
3 Months 43,000,000 0