پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

فضای پشتیبان جهت ارسال فایل ها و اطلاعات شخصی ، هاست ، سرورمجازی و سرور اختصاصی

 • 300,000
   
  ماهانه
  B-BX10
  100GB
 • 500,000
   
  ماهانه
  B-BX20
  500GB
 • 800,000
   
  ماهانه
  B-BX30
  1TB
 • 1,000,000
   
  ماهانه
  B-BX40
  2TB
 • 2,200,000
   
  ماهانه
  B-BX50
  5TB
 • 4,000,000
   
  ماهانه
  B-BX60
  20GB