ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

گواهینامه SSL جهت کدگذاری داده های منتقل شده بین کاربران با سرویسهای وب سایت شما میباشد.
در این بخش گواهینامه های متعدد جهت کاربردهای مختلف ارایه میگردد.

  • ارایه گواهینامه SSL برای دامنه های عمومی
  • ارایه گواهینامه SSL برای دامنه های IR ( از گواهینامه Uniz استفاده شود )
  • گواهینامه های Wildcard جهت پشتیبانی دامنه و همه زیردامنه ها استفاده میشود
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

Comodo PositiveSSL

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,500,000 0

Comodo PositiveSSL Wildcard

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 5,990,000 0

Uniz SSL DV

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 4,800,000 0

Uniz Wildcard SSL DV

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 5,500,000 0

RapidSSL One Domain

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,250,000 0
Two Years 4,500,000 0