پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

گواهینامه SSL جهت کدگذاری داده های منتقل شده بین کاربران با سرویسهای وب سایت شما میباشد.در این بخش گواهینامه های متعدد جهت کاربردهای مختلف ارایه میگردد.


سرویس را انتخاب کنید

Comodo PositiveSSL

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 600,000 0

Comodo PositiveSSL Wildcard

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 4,600,000 0

Uniz SSL DV

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,500,000 0

Uniz Wildcard SSL DV

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 5,500,000 0