ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

گواهینامه SSL جهت کدگذاری داده های منتقل شده بین کاربران با سرویسهای وب سایت شما میباشد.
در این بخش گواهینامه های متعدد جهت کاربردهای مختلف ارایه میگردد.

  • ارایه گواهینامه SSL برای دامنه های عمومی
  • ارایه گواهینامه SSL برای دامنه های IR ( از گواهینامه Uniz استفاده شود )
  • گواهینامه های Wildcard جهت پشتیبانی دامنه و همه زیردامنه ها استفاده میشود
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنیداین نوع گواهینامه فقط برای دامنه های عمومی استفاده میشود و قابل استفاده برای دامنه های IR نیست.
توسط این گواهینامه میتوانید فقط یک دامنه و یا فقط یک زیر دامنه را با مجوز SSL امن نمایید.

صادر کننده این گواهینامه شرکت Comodo آمریکاست و یکی از گسترده ترین صادر کنندگان گواهینامه SSL میباشد.
هزینه پایین این گواهینامه  و راه اندازی سریع آن نسبت به شرکت های دیگر صادر کننده  SSL دلیل رقبت به گواهینامه های صادره شده این شرکت شده است.طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Year 3,300,000 0
2 Years 6,600,000 0این نوع گواهینامه فقط برای دامنه های عمومی استفاده میشود و قابل استفاده برای دامنه های IR نیست.
توسط این گواهینامه میتوانید یک دامنه و همه زیر دامنه های آن را  با مجوز SSL امن نمایید. به عنوان مثال : irwebhost.com.*

صادر کننده این گواهینامه شرکت Comodo آمریکاست و یکی از گسترده ترین صادر کنندگان گواهینامه SSL میباشد.
هزینه پایین این گواهینامه  و راه اندازی سریع آن نسبت به شرکت های دیگر صادر کننده  SSL دلیل رقبت به گواهینامه های صادره شده این شرکت شده است.طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Year 19,900,000 0
2 Years 39,800,000 0این نوع گواهینامه عمدتاً برای دامنه های IR استفاده میشود.
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه یا یک زیر دامنه فعال نمایید.

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Year 5,450,000 0این نوع گواهینامه برای دامنه های IR مناسب است .
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه و همه زیر دامنه های آن فعال نمایید به عنوان مثال : www.irwebhost.com , my.irwebhost.com و irwebhost.com.*

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Year 29,000,000 0این نوع گواهینامه عمدتاً برای دامنه های IR استفاده میشود.
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه یا یک زیر دامنه فعال نمایید.

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Year 49,990,000 0