پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس های میزبانی لینوکس در ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel  و امکان استفاده از نسخه های مختلف PHP

بر روی سرویس های لینوکس میتوانید از سیستمهای مدیریت محتوا مانند WordPress , Joomla و … استفاده نمایید.

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 50 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 300,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 1,600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 4,450,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,300,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 3,600,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 5,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 10,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 20000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 18,000,000 0

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 6,480,000 0