ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

لایسنس نرم افزها و کنترل پنلهای مختلف

سرویس را انتخاب کنید

cPanel/WHM VPS Optimized Licence
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 500,000 0
3 Months 1,500,000 0
cPanel/WHM Dedicated Server Licence
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 1,225,000 0
3 Months 3,675,000 0

DirectAdmin

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 315,000 0

Grscipts ASSP AntiSpam

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Year 1,645,000 0

JetBackup

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
1 Month 400,000 500,000
3 Months 1,200,000 500,000
6 Months 2,400,000 500,000
1 Year 4,800,000 500,000