پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

میزبانی ویندوز با استفاده از کنترل پنل Plesk و سیستم عامل Windows 2016
پشتیبانی SQL SERVER 2014
پشتیبانی از کلیه نسخه های .NET و PHP

سرویس را انتخاب کنید

WARV-500
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 2,500,000 0
WARV-1000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 3,950,000 0

WARV-2500

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 6,000,000 0
WARV-5000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 7,250,000 0
WARV-10000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
سالانه 9,500,000 0