ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

در این  قسمت میتوانید دامنه مورد نظر خود را ثبت یا به ایران وب هاست منتقل نمایید.
مالکیت دامنه شما بعد از انتقال به نام شما قرار خواهد گرفت
تمدید دامنه شما از طریق پنل و بصورت خودکار صورت میگیرد
توضیحات سرویس

ثبت دامنه جدید

نام دامنه را برای ثبت وارد کنید
(e.g. newdomain.com)
یــــا

انتقال دامنه

نام دامنه ای که میخواهید منتقل نمایید را وارد کنید
(e.g. yourdomain.com)