پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس نمایندگی لینوکس با استفاده از کنترل پنل سی پنل و سیستم مدیریت WHM به شما کمک میکند چندین دامنه را میزبانی نمایید
با استفاده از این سرویس میتوانید دی ان اس اختصاصی خود را داشته باشید و فضای مورد نیاز را به هر دامنه اختصاص دهید

سرویس را انتخاب کنید

92LINRES-1
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 200,000 0 -
سه ماهه 550,000 0 8.33%
سالانه 2,000,000 0 16.67%
92LINRES-1
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 200,000 0 -
سه ماهه 550,000 0 8.33%
سالانه 2,000,000 0 16.67%
92LINRES-2
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 300,000 0 -
سه ماهه 880,000 0 2.22%
سالانه 3,000,000 0 16.67%
92LINRES-1
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 500,000 0 -
سه ماهه 1,400,000 0 6.67%
سالانه 5,000,000 0 16.67%
92LINRES-4
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 600,000 0 -
سه ماهه 1,700,000 0 5.56%
سالانه 6,000,000 0 16.67%
92LINRES-5
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 800,000 0 -
سه ماهه 2,300,000 0 4.17%
سالانه 8,000,000 0 16.67%