گوگل DNS ها برای استفاده از DNS تنظیم

  • August 16, 2014
  • 0 Comments
 مرحله اول- ورود به کنترل پنل ویندوز و رفتن به 


 Network and Internet and go to the Network and Sharing Center مرحله دوم 

  انتخاب از سمت راست صفحه
Change adapter settings 
مرحله سوم
انتخاب شبکه فعال وایرلس یا کابلی و کلیک راست
properties وانتخاب گزینه 
مرحله چهارم
انتخاب Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  
انتخاب دکمه properties

مرحله پنجم 

ok اعمال تغییرات مطابق تصویر زیر و انتخاب دکمه 


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.