وب سایت یا وب میل برای من باز نمیشود ؟

 May 14, 2011     0 نظر

در صورتی که وب سایت خود را نمی بینید باید ابتدا کنترل کنید که آیا میتوانید سرور هاست را پینگ کنید یا نه برای این منظور باید دستور زیر را در روی پرامپت داس اجرا کنید


ping domainname.com

 دریافت نمیکنید باید با ارسال ایمیل به پشتیبانی این موضوع را گزارش دهید Reply  در صورتی که پاسخ

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.