مراحل ایجاد یک ایمیل اکانت در Cpanel

 September 6, 2014     0 Comments

برای ایجاد یک ایمیل اکانت ، ورود به Cpanel خود و بر روی اکانت ایمیل کلیک و وارد شوید.

نام ایمیل مورد نظر و پسورد خود را وارد نمایید و دکمه Create Account را کلیک کنید.


و برای مدیریت ایمیلهای ایجاد شده در قسمت پایین صفحه ی Email Accounts میتوان برحسب نیاز از گزینه های 


Change Password : تغییر پسورد ایمیل

Change Quota : تغییر اندازه فضای اختصاص یافته به ایمیل

Delete : جهت حذف ایمیل ایجاد شده استفاده نمود


** توجه یک ایمیل اکانت بنام کاربری شما به صورت پیش فرض در زمان نصب ایمیل اکانت بنام کاربری Cpanel شما ساخته میشود.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.