انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

پیکربندی خدمات

Certum SSL EVاین نوع گواهینامه عمدتاً برای دامنه های IR استفاده میشود.
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه یا یک زیر دامنه فعال نمایید.

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.


پیکربندی خدمات

خلاصه سفارش

  • Certum SSL EV
  • هزینه راه اندازی

(تغییر کوپن تخفیف)

مبلغ قابل پرداخت