Select Product
Configure Product
Checkout

Configure Product

Certum Wildcard SSL DVاین نوع گواهینامه برای دامنه های IR مناسب است .
توسط این نوع گواهینامه میتوانید سرویس SSL را بر روی یک دامنه و همه زیر دامنه های آن فعال نمایید به عنوان مثال : www.irwebhost.com , my.irwebhost.com و irwebhost.com.*

در هر حال از این گواهینامه میتوانید برای سایر پسوند ها مانند com , ... نیز استفاده نمایید و محدودیتی در خصوص پسوند نام دامنه وجود ندارد.Configure Product

خلاصه سفارش

  • Certum Wildcard SSL DV

Total Due Today