پرتال مشتریان

  ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرور مجازی ایران

سرویس را انتخاب کنید

سرور مجازی ایران بسته شماره یک
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 650,000 0
سه ماهه 1,950,000 0
Semiannually 3,900,000 0
سالانه 7,800,000 0

- دیسک : 150 گیگابایت
- رم : 4 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 1 هسته
- ترافیک : 200 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 990,000 0
سه ماهه 2,970,000 0
Semiannually 5,940,000 0
سالانه 118,800,000 0
سرور مجازی ایران بسته شماره یک
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 990,000 0
سه ماهه 2,970,000 0
Semiannually 5,940,000 0
سالانه 11,880,000 0

- دیسک : 30 گیگابایت SSD
- رم : 2.5 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 2 هسته
- ترافیک : 45 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,240,000 0
سه ماهه 3,720,000 0
Semiannually 7,440,000 0
سالانه 148,800,000 0

- دیسک : 200 گیگابایت
- رم : 6 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 2 هسته
- ترافیک : 250 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,500,000 0
سه ماهه 4,500,000 0
Semiannually 9,000,000 0
سالانه 18,000,000 0

- دیسک : 50 گیگابایت SSD
- رم : 3 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 4 هسته
- ترافیک : 70 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,950,000 0
سه ماهه 5,850,000 0
Semiannually 11,700,000 0
سالانه 23,400,000 0

- دیسک : 250 گیگابایت
- رم : 8 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 2 هسته
- ترافیک : 300 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 1,990,000 0
سه ماهه 5,970,000 0
Semiannually 11,940,000 0
سالانه 23,880,000 0

- دیسک : 80 گیگابایت SSD
- رم : 4 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 8 هسته
- ترافیک : 100 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی
ماهانه 2,540,000 0
سه ماهه 7,620,000 0
Semiannually 15,240,000 0
سالانه 30,480,000 0