ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی ویندوز با استفاده از کنترل پنل Plesk-Onyx در سرورهای خارج از ایران
  • بر پایه آخرین نسخه کنترل پنل Plesk
  • پشتیبانی از همه نسخه های Asp.NET و PHP
  • پشتیبانی از موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MS SQL Server
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

WARV-250
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 2,500,000 0 -
2 Years 3,750,000 0 25.00%
WARV-500
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 380,000 0 -
3 Months 1,100,000 0 3.51%
6 Months 2,100,000 0 7.89%
1 Year 4,000,000 0 13.48%
2 Years 6,000,000 0 35.11%
WARV-1000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 480,000 0 -
3 Months 1,375,000 0 4.51%
6 Months 2,625,000 0 8.85%
1 Year 5,000,000 0 14.38%
2 Years 7,500,000 0 35.79%

WARV-2500

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 575,000 0 -
3 Months 1,650,000 0 4.35%
6 Months 3,150,000 0 8.70%
1 Year 6,000,000 0 14.23%
2 Years 9,000,000 0 35.68%
WARV-5000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 670,000 0 -
3 Months 1,925,000 0 4.23%
6 Months 3,675,000 0 8.58%
1 Year 7,000,000 0 14.13%
2 Years 10,500,000 0 35.60%
WARV-10000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 910,000 0 -
3 Months 2,612,500 0 4.30%
6 Months 4,987,500 0 8.65%
1 Year 9,500,000 0 14.20%
2 Years 14,250,000 0 35.65%