ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس های میزبانی لینوکس در ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel  و امکان استفاده از نسخه های مختلف PHP

بر روی سرویس های لینوکس میتوانید از سیستمهای مدیریت محتوا مانند WordPress , Joomla و … استفاده نمایید.


توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 50 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,000,000 0 -
2 Years 1,500,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 100 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,400,000 0 -
2 Years 2,100,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 2,600,000 0 -
2 Years 3,900,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 427,000 0 -
3 Months 1,223,750 0 4.47%
6 Months 2,336,250 0 8.81%
1 Year 4,450,000 0 14.34%
2 Years 6,675,000 0 35.76%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 621,000 0 -
3 Months 1,782,000 0 4.35%
6 Months 3,402,000 0 8.70%
1 Year 6,480,000 0 14.23%
2 Years 9,720,000 0 35.68%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 2500 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 910,000 0 -
3 Months 2,612,500 0 4.30%
6 Months 4,987,500 0 8.65%
1 Year 9,500,000 0 14.20%
2 Years 14,250,000 0 35.65%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,342,000 0 -
3 Months 3,850,000 0 4.37%
6 Months 7,350,000 0 8.72%
1 Year 14,000,000 0 14.26%
2 Years 21,000,000 0 35.69%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,869,000 0 -
3 Months 5,362,500 0 4.36%
6 Months 10,237,500 0 8.71%
1 Year 19,500,000 0 14.25%
2 Years 29,250,000 0 35.68%

سرویس میزبانی لینوکس ایران –20000 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 2,345,000 0 -
3 Months 6,736,500 0 4.24%
6 Months 12,862,500 0 8.58%
1 Year 24,500,000 0 14.13%
2 Years 36,750,000 0 35.60%