ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

خدمات میزبانی لینوکس اقتصادی در سرورهای داخل ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel در این بخش ارایه میگردد.

  • هزینه مناسب و ارزان جهت راه اندازی وب سایت
  • با استفاده از کنترل پنل cPanel
  • امکان استفاده از ورژن های مختلف PHP و موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MariaDB
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 50 مگابایت

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 300,000 0 -
2 Years 450,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 600,000 0 -
2 Years 900,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,000,000 0 -
2 Years 1,500,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 154,000 0 -
3 Months 440,000 0 4.76%
6 Months 840,000 0 9.09%
1 Year 1,600,000 0 13.42%
2 Years 2,400,000 0 35.06%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 220,400 0 -
3 Months 632,500 0 4.34%
6 Months 1,207,500 0 8.69%
1 Year 2,300,000 0 13.04%
2 Years 3,450,000 0 34.78%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 345,000 0 -
3 Months 990,000 0 4.35%
6 Months 1,890,000 0 8.70%
1 Year 3,600,000 0 13.04%
2 Years 5,400,000 0 34.78%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 480,000 0 -
3 Months 1,475,000 0 -
6 Months 2,625,000 0 8.85%
1 Year 5,000,000 0 13.19%
2 Years 7,500,000 0 34.90%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 958,000 0 -
3 Months 2,750,000 0 4.31%
6 Months 5,250,000 0 8.66%
1 Year 10,000,000 0 13.01%
2 Years 15,000,000 0 34.76%

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 20000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,725,000 0 -
3 Months 4,950,000 0 4.35%
6 Months 9,450,000 0 8.70%
1 Year 18,000,000 0 13.04%
2 Years 27,000,000 0 34.78%