ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

خدمات میزبانی لینوکس اقتصادی در سرورهای خارج از ایران با استفاده از کنترل پنل cPanel در این بخش ارایه میگردد.

  • هزینه مناسب و ارزان جهت راه اندازی وب سایت
  • با استفاده از کنترل پنل cPanel
  • امکان استفاده از ورژن های مختلف PHP و موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MariaDB
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –50 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,000,000 0 -
2 Years 1,500,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –100 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,400,000 0 -
2 Years 2,100,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –250 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 2,600,000 0 -
2 Years 3,900,000 0 25.00%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 427,000 0 -
3 Months 1,223,750 0 4.47%
6 Months 2,336,250 0 8.81%
1 Year 4,450,000 0 14.34%
2 Years 6,675,000 0 35.76%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –1000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 621,000 0 -
3 Months 1,782,000 0 4.35%
6 Months 3,402,000 0 8.70%
1 Year 6,480,000 0 14.23%
2 Years 9,720,000 0 35.68%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –2500 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 910,000 0 -
3 Months 2,612,500 0 4.30%
6 Months 4,987,500 0 8.65%
1 Year 9,500,000 0 14.20%
2 Years 14,250,000 0 35.65%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –5000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,342,000 0 -
3 Months 385,000 0 90.44%
6 Months 7,350,000 0 8.72%
1 Year 14,000,000 0 14.26%
2 Years 21,000,000 0 35.69%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –10000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 1,869,000 0 -
3 Months 5,362,500 0 4.36%
6 Months 10,237,500 0 8.71%
1 Year 19,500,000 0 14.25%
2 Years 29,250,000 0 35.68%

سرویس میزبانی لینوکس قدرتمند –20000 مگابایت


طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Month 2,345,000 0 -
3 Months 6,737,500 0 4.23%
6 Months 12,862,500 0 8.58%
1 Year 24,500,000 0 14.13%
2 Years 36,750,000 0 35.60%
Shared Hosting
PLPP_50
50 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,080,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_150
150 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 1,620,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_200
200 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 2,340,000 0 -
Shared Hosting
PLPP_250
250 MegaByte
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
1 Year 2,700,000 0 -