ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس میزبانی ویندوز با استفاده از کنترل پنل Plesk-Onyx در سرورهای خارج از ایران
  • بر پایه آخرین نسخه کنترل پنل Plesk
  • پشتیبانی از همه نسخه های Asp.NET و PHP
  • پشتیبانی از موتور بانک اطلاعاتی MySQL و MS SQL Server
  • توضیحات سرویس

سرویس را انتخاب کنید

WARV-250
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
سالانه 2,500,000 0 -
دو ساله 3,750,000 0 25.00%
WARV-500
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 380,000 0 -
سه ماهه 1,100,000 0 3.51%
شش ماهه 2,100,000 0 7.89%
سالانه 4,000,000 0 12.28%
دو ساله 6,000,000 0 34.21%
WARV-1000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 480,000 0 -
سه ماهه 1,375,000 0 4.51%
شش ماهه 2,625,000 0 8.85%
سالانه 5,000,000 0 13.19%
دو ساله 7,500,000 0 34.90%

WARV-2500

طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 575,000 0 -
سه ماهه 1,650,000 0 4.35%
شش ماهه 3,150,000 0 8.70%
سالانه 6,000,000 0 13.04%
دو ساله 9,000,000 0 34.78%
WARV-5000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 670,000 0 -
سه ماهه 1,925,000 0 4.23%
شش ماهه 3,675,000 0 8.58%
سالانه 7,000,000 0 12.94%
دو ساله 10,500,000 0 34.70%
WARV-10000
طول دوره قیمت دوره به ریال هزینه راه اندازی تخفیف
ماهانه 910,000 0 -
سه ماهه 2,612,500 0 4.30%
شش ماهه 4,987,500 0 8.65%
سالانه 9,500,000 0 13.00%
دو ساله 14,250,000 0 34.75%