ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.مرور و پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

Enom یکی از معتبرترین ثبت کنندگان دامنه در اینترنت میباشد که دامنه های گوناگون همراه با کنترل پنل مستقل برای هر دامنه را عرضه میکند.

  • سابقه طولانی این شرکت و دارای رتبه جهانی در ثبت دامنه
  • کنترل پنل مستقل برای هر دامنه
  • پسوند های متنوع در ثبت دامنه
  • اطمینان بالاتر در زمینه نگهداری دامنه ها

انتقال دامنه

نام دامنه ای که میخواهید منتقل نمایید را وارد کنید
(e.g. yourdomain.com)