ارتباط امن
1.انتخاب سرویس
2.تنظیمات سرویس
3.جزییات پرداخت

نوع سرویس را انتخاب کنید

سرویس نمایندگی مستقل ویندوز به شما کمک میکند با استفاده از کنترل پنل قدرتمند Plesk چندید دامنه را میزبانی نمایید
در این سرویس میتوانید بسته های میزبانی دلخواه را تعریف نمایید و به هر دامنه فضای مورد نیاز را اختصاص دهید
در این سرور از آخرین نسخه های دات نت و SQL SERVER پشتیبانی میشود

سرویس را انتخاب کنید

هیچ سرویس یا کالایی انتخاب نشده است