انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

VPS-ACX11

انتخاب دوره صورتحساب

VPS-ACX11
پردازنده 1 هسته
رم ۲ گیگابایت
دیسک ۲۰ گیگابایت
پهنای باند ۲۰ ترابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی 

VPS-ACX21

انتخاب دوره صورتحساب

VPS-ACX21

VPS-ACX31

انتخاب دوره صورتحساب

VPS-ACX31

VPS-ACX41

انتخاب دوره صورتحساب

VPS-ACX41

VPS-ACX51

انتخاب دوره صورتحساب

VPS-ACX51