انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

IRVK1-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

- دیسک : 20 گیگابایت SSD
- رم : 2 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 2 هسته
- ترافیک : 30 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

You saved
ادامه

IRVK2-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

- دیسک : 30 گیگابایت SSD
- رم : 2.5 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 2 هسته
- ترافیک : 45 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

You saved
ادامه

IRVK3-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

- دیسک : 50 گیگابایت SSD
- رم : 3 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 4 هسته
- ترافیک : 70 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

You saved
ادامه

IRVK4-SSD

انتخاب دوره صورتحساب

- دیسک : 80 گیگابایت SSD
- رم : 4 گیگا بایت
- تعداد سی پی یو : 8 هسته
- ترافیک : 100 گیگابایت
- سیستم عامل : ویندوز / لینوکس
- تعداد آی پی : 1 عدد
- موقعیت : ایران
- کنترل پنل : SolusVM

You saved
ادامه