انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

IRVK1-SSD

28,656,000

دوره یکساله

سفارش دهید
 • دیسک : 20GB SSD
 • ترافیک ماهیانه : 150GB/mo
 • حافظه : 2GB
 • تعداد آی پی : 1
 • پردازنده : 2Core
 • مجازی سازی : KVM
 • سرعت : 100Gbps
 • دیتا سنتر : ایران
 • کنترل پنل مدیریت : دارد
 • سیستم عامل :‌لینوکس/ ویندوز
 • آپتایم : %99
 • ترافیک نیم بها : دارد
 • پشتیبان گیری خودکار :‌ندارد
 • کنترل پنل سی پنل :‌ با هزینه
 • نصب برنامه : توسط شما

IRVK2-SSD

32,976,000

دوره یکساله

سفارش دهید
 • دیسک : 30GB SSD
 • ترافیک ماهیانه : 200GB/mo
 • حافظه : 2.5GB
 • تعداد آی پی : 1
 • پردازنده : 2Core
 • مجازی سازی : KVM
 • سرعت : 100Gbps
 • دیتا سنتر : ایران
 • کنترل پنل مدیریت : دارد
 • سیستم عامل :‌لینوکس/ ویندوز
 • آپتایم : %99
 • ترافیک نیم بها : دارد
 • پشتیبان گیری خودکار :‌ندارد
 • کنترل پنل سی پنل :‌ با هزینه
 • نصب برنامه : توسط شما

IRVK3-SSD

41,616,000

دوره یکساله

سفارش دهید
 • دیسک : 50GB SSD
 • ترافیک ماهیانه : 250GB/mo
 • حافظه : 3GB
 • تعداد آی پی : 1
 • پردازنده : 4Core
 • مجازی سازی : KVM
 • سرعت : 100Gbps
 • دیتا سنتر : ایران
 • کنترل پنل مدیریت : دارد
 • سیستم عامل :‌لینوکس/ ویندوز
 • آپتایم : %99
 • ترافیک نیم بها : دارد
 • پشتیبان گیری خودکار :‌ندارد
 • کنترل پنل سی پنل :‌ با هزینه
 • نصب برنامه : توسط شما

IRVK4-SSD

54,576,000

دوره یکساله

سفارش دهید
 • دیسک : 80GB SSD
 • ترافیک ماهیانه : 300GB/mo
 • حافظه : 4GB
 • تعداد آی پی : 1
 • پردازنده : 8Core
 • مجازی سازی : KVM
 • سرعت : 100Gbps
 • دیتا سنتر : ایران
 • کنترل پنل مدیریت : دارد
 • سیستم عامل :‌لینوکس/ ویندوز
 • آپتایم : %99
 • ترافیک نیم بها : دارد
 • پشتیبان گیری خودکار :‌ندارد
 • کنترل پنل سی پنل :‌ با هزینه
 • نصب برنامه : توسط شما