انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

Comodo PositiveSSL

3300000. 

دوره سالانه

سفارش دهید
 • تعداد بروز رسانی:نامحدود
 • صادر کننده : آمریکا
 • مدت اعتبار :‌یک سال
 • تعداد دامنه : یک دامنه
 • زیر دامنه :‌ یک دامنه
 • نوع گواهینامه :‌DV
 • رمز نگاری : 256Bit
 • سایز کلید امنیتی : ۴۰۹۶ بیت
 • صدور آنی : دارد
 • پشتیبانی از IR : ندارد
 • مورد تایید eNamad :‌ بله
 • میزان سازگاری :‌ ٪۹۹ مرورگرها
 • قفل SSL : دارد
 • آدرس بار سبز :‌ندارد
 • نیاز به مدارک :‌ ندارد

Comodo PositiveSSL WC

25650000. 

دوره سالانه

سفارش دهید
 • تعداد بروز رسانی:نامحدود
 • صادر کننده : آمریکا
 • مدت اعتبار :‌یک سال
 • تعداد دامنه : یک دامنه و زیردامنه ها
 • زیر دامنه :‌ همه زیردامنه ها
 • نوع گواهینامه :‌DV
 • رمز نگاری : 256Bit
 • سایز کلید امنیتی : ۴۰۹۶ بیت
 • صدور آنی : دارد
 • پشتیبانی از IR : ندارد
 • مورد تایید eNamad :‌ بله
 • میزان سازگاری :‌ ٪۹۹ مرورگرها
 • قفل SSL : دارد
 • آدرس بار سبز :‌ندارد
 • نیاز به مدارک :‌ ندارد

Certum SSL DV

5450000. 

دوره سالانه

سفارش دهید
 • تعداد بروز رسانی:نامحدود
 • صادر کننده : اروپا
 • مدت اعتبار :‌یک سال
 • تعداد دامنه : یک دامنه
 • زیر دامنه :‌ یک دامنه
 • نوع گواهینامه :‌DV
 • رمز نگاری : 256Bit
 • سایز کلید امنیتی : ۴۰۹۶ بیت
 • صدور آنی : دارد
 • پشتیبانی از IR : دارد
 • مورد تایید eNamad :‌ بله
 • میزان سازگاری :‌ ٪۹۹ مرورگرها
 • قفل SSL : دارد
 • آدرس بار سبز :‌نپارد
 • نیاز به مدارک :‌ ندارد

Certum Wildcard SSL DV

29000000. 

دوره سالانه

سفارش دهید
 • تعداد بروز رسانی:نامحدود
 • صادر کننده : اروپا
 • مدت اعتبار :‌یک سال
 • تعداد دامنه : یک دامنه و زیردامنه ها
 • زیر دامنه :‌ همه زیردامنه ها
 • نوع گواهینامه :‌DV
 • رمز نگاری : 256Bit
 • سایز کلید امنیتی : ۴۰۹۶ بیت
 • صدور آنی : دارد
 • پشتیبانی از IR : دارد
 • مورد تایید eNamad :‌ بله
 • میزان سازگاری :‌ ٪۹۹ مرورگرها
 • قفل SSL : دارد
 • آدرس بار سبز :‌ندارد
 • نیاز به مدارک :‌ ندارد

Certum SSL EV

49990000. 

دوره سالانه

سفارش دهید
 • تعداد بروز رسانی:نامحدود
 • صادر کننده : اروپا
 • مدت اعتبار :‌یک سال
 • تعداد دامنه : یک دامنه و زیردامنه ها
 • زیر دامنه :‌ همه زیردامنه ها
 • نوع گواهینامه :‌EV
 • رمز نگاری : 256Bit
 • سایز کلید امنیتی : ۴۰۹۶ بیت
 • صدور آنی : دارد
 • پشتیبانی از IR : دارد
 • مورد تایید eNamad :‌ بله
 • میزان سازگاری :‌ ٪۹۹ مرورگرها
 • قفل SSL : دارد
 • آدرس بار سبز :‌دارد
 • نیاز به مدارک :‌ دارد