انتخاب محصول/خدمات
پیکربندی خدمات
پرداخت

انتخاب محصول/خدمات

IRLinBP-50

انتخاب دوره صورتحساب

هارد پرسرعت NVMe

ترافیک ماهیانه نامحدود

کنترل پنل cPanel™ Cloud

وب سرور سریع LiteSpeed

گواهی SSL رایگان

ثبت دامنه رایگان IR*1

سرویس دی ان اس کلاد

تعداد دیتابیس نامحدود

پارک دامین نامحدود

ساب دامین نامحدود

تهیه بکاپ روزانه

قابلیت میزبانی ۱سایت

موقعیت سرور ایران

You saved
ادامه

IRLinBP-100

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 100 مگابایت


You saved
ادامه

IRLinBP-250

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 250 مگابایت


You saved
ادامه

IRLinBP-500

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 500 مگابایت


You saved
ادامه

IRLinBP-1000

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 1000 مگابایت


You saved
ادامه

IRLinBP-2500

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 2500 مگابایت


You saved
ادامه

IRLinBP-5000

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 5000 مگابایت


You saved
ادامه

IRLinBP-10000

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 10000 مگابایت


You saved
ادامه

IRLinBP-20000

انتخاب دوره صورتحساب

سرویس میزبانی لینوکس ایران – 20000 مگابایت


You saved
ادامه