چگونه خدماتی که به دلیل بدهی قطع شده است را میتوانم وصل نمایم ؟

 October 10, 2017     0 نظر

این برای ما و شما خوشحال کننده نیست که سرویسی به دلیل عدم پرداخت قطع گردد
لازم است فاکتور سرویس خود را در پرتال مشتریان پرداخت نمایید
پس از پرداخت سرویس شما بصورت آنی فعال خواهد شد

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.