چگونه خدماتی که به دلیل بدهی قطع شده است را میتوانم وصل نمایم ؟

 October 10, 2017     0 Comments

این برای ما و شما خوشحال کننده نیست که سرویسی به دلیل عدم پرداخت قطع گردد
لازم است فاکتور سرویس خود را در پرتال مشتریان پرداخت نمایید
پس از پرداخت سرویس شما بصورت آنی فعال خواهد شد

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.