در صورتی که نیاز به فاکتور رسمی با کد اقتصادی داشته باشم چه کار باید بکنم ؟

 December 28, 2017     0 Comments

بر اساس قانون نظام مالیات لازم است فاکتور رسمی با مشخصات طرفین معامله صادر گردد. این فاکتورها در این شرکت توسط واحد مالی و حسابداری صادر میگردد و از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.

در صورتی که مایل هستید این ایمیل ها را مجدداْ مشاهده فرمایید لطفاْ به پرتال مشتریان وارد شوید و تیکت هایی که حاوی فاکتور رسمی است را مشاهده فرمایید.
در صورت نیاز به جزییات بیشتر یا صدور فاکتور رسمی مورد نیاز از پرداخت های انجام شده و دریافت گواهی ارزش افزوده به واحد مالی تیکت ارسال فرمایید.

در صورت صلاح دید واحد مالی امکان ارسال فیزیکی فاکتور به آدرس شما نیز وجود دارد.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.