نحوه ارسال ایمیل انبوه

  • September 15, 2013
  • 0 Comments

شما می توانید حداکثر 200 ایمیل از هر دامنه در هر ساعت ارسال کنید. اگر بیش از این حد مجاز ایمیل ارسال کنید شما خطاهای نام دامنه unrouteable دریافت میکنید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است