iPhone/iPad/iPhone5تنظیمات ارسال و دریافت ایمیل در

  • September 16, 2014
  • 0 Comments

ابتدا گزینه setting را انتخاب کنید  
2- در پنجره بعد، به ترتیب گزینه های Mail، سپس Contacts و در انتها Calendars را انتخاب نمایید.
3- گزینه Add account را انتخاب نمایید.
4- گزینه Other را انتخاب نمایید.
5- گزینه Add Mail Account را انتخاب نمایید.
6- سپس اطلاعات مربوط به اکانت Email خود را وارد نمایید. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، آدرس Email، کلمه عبور و توضیحاتی برای تشخیص دادن اکانت جدیدی که ایجاد میکنید، میباشد.
پس از درج این اطلاعات گزینه Next را کلیک نمایید.
7- از گزینه های انتخابی بین IMAP و POP، گزینه POP را انتخاب نمایید.
8- در این بخش، اطلاعات مربوط به Server را درج نمایید. Host Name همان Mail Server شما میباشد که لازم است به صورت زیر درج شود :
mail.YOURDOMAINNAME

به عنوان مثال برای دامنه company.com تنظیمات بصورت زیر درج میگردد :
Incoming Mail Server
Host Name : mail.company.com
Username : info@company.com
Password : ******
همچنین دقت داشته باشید که Username بصورت آدرس Email کامل درج شود. مثلا : info@company.com

توجه : Username حتما بصورت آدرس Email درج شود. مثلا درج عبارت "info" اشتباه است. "info@company.com" صحیح میباشد.
9- به همین صورت تنظیمات Outgoing Mail server را نیز تنظیم نمایید. به این نکته توجه داشته باشید :
If you have not purchased Authenticated SMTP Access then you will need to use your mobile phone providers details
10- در پایان، گزینه Save را کلیک نمایید.

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است