پشتیبانی از راه دور

 May 18, 2011     0 Comments

​برای پشتیبانی از راه دور لازم است برنامه زیر را دانلود نمایید

http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_en.exe

از این لینک دانلود کنید

 نصب نمایید non commercial  ویا personal سپس برنامه را در حالت 

پس از نصب برنامه را اجرا نمایید و شماره های زیر را به مسئول پشتیبانی اعلام فرمایید

Your ID : ?????
Password :  ??????

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.