نحوه ورود به کنترل پنل نمایندگی لینوکس چگونه است ؟

 May 14, 2011     0 Comments

 برای ورود به کنترل پنل نمایندگی لینوکس مطابق زیر عمل کنید

www.your_reseller_domain.com/whm
username
password


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.