نحوه پرداخت پیش فاکتور یا فاکتور به چه صورتی است ؟

 February 3, 2015     0 نظر

در صورتی که پیش فاکتور بصورت مکتوب از طریق ایمیل یا فکس دریافت کرده اید  لازم است از طریق شماره حساب های شرکت وجه آن را پرداخت نمایید
در صورت نیاز به پرداخت از طریق اینترنت لازم است از طریق تماس با "بخش مالی و حسابداری" درخواست صدور فاکتور اینترنتی نمایید

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.