نحوه پرداخت پیش فاکتور یا فاکتور به چه صورتی است ؟

 February 3, 2015     0 Comments

در صورتی که پیش فاکتور بصورت مکتوب از طریق ایمیل یا فکس دریافت کرده اید  لازم است از طریق شماره حساب های شرکت وجه آن را پرداخت نمایید
در صورت نیاز به پرداخت از طریق اینترنت لازم است از طریق تماس با "بخش مالی و حسابداری" درخواست صدور فاکتور اینترنتی نمایید

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.