ایمیلی که به من ارسال میشود با خطای mailbox is full / blocks limit exceeded برگشت میخورد

  • July 17, 2022
  • 0 Comments

هنگامی یک ایمیل برگشت میخورد به دقت به خطای ارسال شده توجه فرمایید . در صورتی که در خطای برگشت داده شده با mailbox is full / blocks limit exceeded مواجه شدید توجه فرمایید به چه ایمیل و دامنه ای اشاره میکند فضای آن ایمیل یا فضای کل هاست آن دامنه پر شده است و لازم است برای ارتباط با آن ایمیل یا دامنه ابتدا فضای هاست و یا آن ایمیل را ارتقا دهید. در صورتی که ایمیل اشاره شده ایمیل خود شما بود لازم است با ورود به کنترل پنل در قسمت Email Accounts فضای آن ایمیل را تغییر دهید تا بیشتر از قبل شود

این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

ارسال نظرات بسته است