چگونه میتوانم هاستم را ریست کنم و از اول ایجاد شود ؟

  • July 17, 2022
  • 0 Comments

لازم است یک تیکت به بخش پشتیبانی ارسال کنید 

و پاک شدن و حذف کلیه اطلاعات هاست مورد نظر  را تایید فرمایید.

توجه فرمایید نام هاست به دقت در تیکت به آن اشاره شود تا اشتباها سرویس دیگری تحت تاثیر قرار نگیرد.


این مقاله چقدر برای شما مفید بود؟

Posting has been disabled.